Articles
มะเร็งรังไข่ ภัยเงียบที่ผู้หญิงต้องระวัง
มะเร็งรังไข่ ภัยเงียบที่ผู้หญิงต้องระวัง มาลองเช็คกันดูไหมว่าคุณเข้าข่ายมีความเสี่ยงหรือไม่?

30 March 2020

ในปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดของมะเร็งรังไข่ แต่มีผลงานวิจัยที่พบปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งรังไข่ ดังนี้

1. คนในครอบครัวโดยเฉพาะมารดา พี่สาว/น้องสาว หรือลูกสาวมีประวัติสุขภาพเคยเป็นมะเร็งรังไข่
2. ตรวจเจอความผิดปกติของยีน โดยเฉพาะ BRCA1 / BRCA2 mutations
3. มีภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
4. สตรีวัยกลางคน วัยหมดประจำเดือน หรือสูงอายุ
5. สตรีที่ไม่มีบุตร หรือเป็นผู้มีบุตรยาก
6. มีประจำเดือนครั้งแรกก่อนอายุ 12 ปี
7. คลอดบุตรคนแรกหลังจากอายุ 30 ปีแล้ว
8. หมดประจำเดือนช้ากว่าอายุ 55 ปี
9. มีประวัติสุขภาพเคยเป็นมะเร็งเต้านมหรือมะเร็งลำไส้
10. ภาวะอ้วน
11. สัมผัสสารเคมีต่างๆ เป็นประจำ เช่น แร่ใยหิน การใช้แป้งฝุ่นทาบริเวณอวัยวะเพศ

สำหรับการป้องกันมะเร็งรังไข่ยังไม่มีแนวทางเฉพาะ เพราะยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดของโรคนี้ อีกทั้งมะเร็งรังไข่ในระยะแรกๆ มักไม่แสดงอาการ ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดคือหมั่นสังเกตสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นกับร่างกาย รวมทั้งตรวจสุขภาพและตรวจภายในหรือทำอัลตราซาวนด์ช่องท้องอย่างน้อยปีละครั้ง และในปัจจุบันยังมีเทคโนโลยีสำหรับการตรวจวิเคราะห์หรือคัดกรองโรคมะเร็งรังไข่โดยใช้สารพันธุกรรม ซึ่งเป็นวิธีที่ง่าย ทันสมัย น่าเชื่อถือ และรายงานผลครบถ้วน รวดเร็วภายใน 10 วัน