Articles
แต่งงานมาหลายปีแต่ก็ยังไร้วี่แววมีทายาท มันเกิดจากอะไรกันนะ ?
แต่งงานมาหลายปีแต่ก็ยังไร้วี่แววมีทายาทมาเป็นโซ่ทองคล้องใจ มันเกิดจากอะไรกันนะ?

20 March 2020

ในปัจจุบันคู่สามี-ภรรยาส่วนใหญ่มักจะเจอกับปัญหา แต่งงานมาหลายปีแต่ก็ยังไม่มีลูก ซึ่งปัญหานี้อาจเกิดจากคู่สามี-ภรรยามีอายุมาก สุขภาพไม่แข็งแรงจึงทำให้ไม่สามารถมีบุตรได้ หรือแท้จริงแล้วครอบครัวของท่านกำลังเผชิญกับปัญหาการมีบุตรยาก

สำหรับผู้หญิงเมื่อมีอายุเข้าสู่วัย 35 ปีขึ้นไป จะมีโอกาสในการตั้งครรภ์ลดลงกว่ากลุ่มผู้หญิงในช่วงอายุ 20 ปี เนื่องจากความแข็งแรงสมบูรณ์ของร่างกายจะลดลง ส่งผลให้ภาวะการตกไข่ลดน้อยลง ทำให้เกิดปัญหาการมีบุตรยาก และครอบครัวที่ได้รับการให้คำปรึกษาภาวะมีบุตรยากโดยการใช้เทคโนโลยีเด็กหลอดแก้ว  (การปฏิสนธิภายนอกร่างกาย หรือที่เรียกว่า IVF) ก่อนที่จะนำตัวอ่อนใส่กลับไปยังมดลูกของผู้เป็นแม่นั้นจะมีกระบวนการสำคัญอย่างหนึ่ง คือ การตรวจความผิดปกติทางพันธุกรรมของตัวอ่อนในระยะก่อนการฝังตัว

ตรวจโครโมโซมตัวอ่อน มีผลอย่างไร

การตรวจความผิดปกติทางพันธุกรรมของตัวอ่อนในระยะก่อนการฝังตัว จะช่วยลดโอกาสการแท้งบุตร เพิ่มโอกาสการฝังตัว และเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์ที่สูงขึ้น นอกจากนั้นยังช่วยลดความเสี่ยงในการมีบุตรที่มีความผิดปกติทางพันธุกรรมที่ส่งผลต่อพัฒนาการและการดำรงชีวิตที่เป็นปัญหาในอนาคต หรือช่วยเตรียมพร้อมให้กับครอบครัวในกรณีที่ยอมรับบุตรที่จะเกิดมาพร้อมกับความผิดปกติทางพันธุกรรมได้อีกด้วย